fbpx

Đại học Maryland (University of Maryland) nằm tại College Park, là trường nghiên cứu công lập, được thành lập năm 1856 dưới tên gọi cao đẳng nông nghiệp Maryland. Học viện có 36,014 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sỹ. Tất cả các chương trình được giảng dạy thông qua những cao đẳng: nông nghiệp & tài nguyên thiên nhiên; nhân văn & nghệ thuật; khoa học xã hội & hành vi; khoa học đời sống & hóa học; khoa học vật lý & toán học, máy tính; giáo dục; báo chí; nghiên cứu thông tin; và các trường kinh doanh; kỹ thuật; y tế công cộng; kiến trúc, quy hoạch & bảo tồn; chính sách công

Đại học Maryland (University of Maryland) nằm tại College Park, là trường nghiên cứu công lập, được thành lập năm 1856 dưới tên gọi cao đẳng nông nghiệp Maryland. Học viện có 36,014 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sỹ. Tất cả các chương trình được giảng dạy thông qua những cao đẳng: nông nghiệp & tài nguyên thiên nhiên; nhân văn & nghệ thuật; khoa học xã hội & hành vi; khoa học đời sống & hóa học; khoa học vật lý & toán học, máy tính; giáo dục; báo chí; nghiên cứu thông tin; và các trường kinh doanh; kỹ thuật; y tế công cộng; kiến trúc, quy hoạch & bảo tồn; chính sách công

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Mary

Location: University of Maryland, College Park, MD, USAPhone: +1 301-405-1000
Website: http://www.umd.edu/
Distance: 0 km

University of Maryland University College

Location: University of Maryland University College, University Boulevard East, Adelphi, MD, USAPhone: +1 800-888-8682
Website: http://www.umuc.edu/
Distance: 0.99 km

Howard University

Location: Howard University, Sixth St NW, Washington, DC, USAPhone: +1 202-806-6100
Website: http://www.howard.edu/
Distance: 9.75 km

Catholic University of America

Location: The Catholic University of America, Michigan Avenue Northeast, Washington, DC, USAPhone: +1 202-319-5000
Website: https://www.catholic.edu/index.html
Distance: 7.38 km

University of Maryland

Location: University of Maryland, College Park, MD, USAPhone: +1 301-405-1000
Website: http://www.umd.edu/
Distance: 0 km