fbpx

Tọa lạc tại Princess Anne, Maryland, đại học Maryland Eastern Shore (University of Maryland Eastern Shore) là trường dành cho người da đen, được thành lập năm 1886. Học viện là một phần thuộc hệ thống đại học Maryland, cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Đại học Maryland Eastern Shore bao gồm các trường: nông nghiệp & khoa học tự nhiên, nghệ thuật & chuyên môn, kinh doanh & công nghệ, nghiên cứu hệ cao học, y tế. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong những lĩnh vực như khoa học & nghệ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học môi trường & cửa biển, khoa học nghiên cứu về chất độc, khoa học máy tính, giáo dục thể chất

Tọa lạc tại Princess Anne, Maryland, đại học Maryland Eastern Shore (University of Maryland Eastern Shore) là trường dành cho người da đen, được thành lập năm 1886. Học viện là một phần thuộc hệ thống đại học Maryland, cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Đại học Maryland Eastern Shore bao gồm các trường: nông nghiệp & khoa học tự nhiên, nghệ thuật & chuyên môn, kinh doanh & công nghệ, nghiên cứu hệ cao học, y tế. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy trong những lĩnh vực như khoa học & nghệ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học môi trường & cửa biển, khoa học nghiên cứu về chất độc, khoa học máy tính, giáo dục thể chất

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Maryland Eastern Shore

Location: University of Maryland Eastern Shore, College Backbone Road, Princess Anne, MD, USAPhone: +1 410-651-2200
Website: http://www.umes.edu/
Distance: 0 km