fbpx
Đại học Maryland Baltimore (University of Maryland Baltimore) là một phần thuộc hệ thống đại học Maryland. Cơ sở Baltimore được thành lập năm 1807 tại Baltimore, Maryland. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên, chứng chỉ chuyên ngành đầu tiên. Tất cả các chương trình được tổ chức đào tạo thông qua 7 trường cao học và chuyên ngành: y khoa, dược, nha khoa, luật, công tác xã hội, điều dưỡng, trường cao học.

 

Đại học Maryland Baltimore (University of Maryland Baltimore) là một phần thuộc hệ thống đại học Maryland. Cơ sở Baltimore được thành lập năm 1807 tại Baltimore, Maryland. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên, chứng chỉ chuyên ngành đầu tiên. Tất cả các chương trình được tổ chức đào tạo thông qua 7 trường cao học và chuyên ngành: y khoa, dược, nha khoa, luật, công tác xã hội, điều dưỡng, trường cao học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Johns Hopkins Carey Business School

Location: Johns Hopkins Carey Business School, International Drive, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-234-9220
Website: http://www.carey.jhu.edu/
Distance: 2.15 km

University of Maryland, Baltimore County

Location: UMBC Physics building, Hilltop Circle, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-455-2513
Website: http://www.physics.umbc.edu/
Distance: 8.25 km

Morgan State University

Location: Morgan State University, E Cold Spring Ln, Baltimore, MD, USAPhone: +1 443-885-3333
Website: http://www.morgan.edu/
Distance: 7 km

University of Maryland, Baltimore

Location: University of Maryland, Baltimore, West Lexington Street, Baltimore, MD, USAPhone: +1 410-706-3100
Website: http://www.umaryland.edu/
Distance: 0 km

Johns Hopkins University

Location: 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland, Hoa KỳPhone: 410-516-8000
Website: https://www.jhu.edu/
Distance: 4.42 km

Maryland Institute College of Art

Location: 1300 West Mount Royal Avenue, Baltimore, Maryland, USAPhone: +1 410-669-9200
Website: https://www.mica.edu/
Distance: 2.06 km