fbpx
Đại học Mary (University of Mary) là trường tư thục phi lợi nhuận, được thành lập năm 1959 tại Bismarck, Bắc Dakota. Học viện có 2,862 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân về kế toán, đào tạo thể thao, khoa học sinh học, quản trị kinh doanh, công nghệ y học, nghiên cứu đại cương, giáo dục thể chất, âm nhạc, khoa học quản lý, trị liệu, công tác xã hội, điều dưỡng. Bằng thạc sỹ cũng được đào tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, điều dưỡng, tư vấn, liệu pháp chữa bệnh bằng lao động, giáo dục, quản lý dự án, quản lý. Ngoài ra, chương trình tiến sỹ và khóa học dự bị chuyên ngành cũng được tổ chức giảng dạy

 

Đại học Mary (University of Mary) là trường tư thục phi lợi nhuận, được thành lập năm 1959 tại Bismarck, Bắc Dakota. Học viện có 2,862 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân về kế toán, đào tạo thể thao, khoa học sinh học, quản trị kinh doanh, công nghệ y học, nghiên cứu đại cương, giáo dục thể chất, âm nhạc, khoa học quản lý, trị liệu, công tác xã hội, điều dưỡng. Bằng thạc sỹ cũng được đào tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, điều dưỡng, tư vấn, liệu pháp chữa bệnh bằng lao động, giáo dục, quản lý dự án, quản lý. Ngoài ra, chương trình tiến sỹ và khóa học dự bị chuyên ngành cũng được tổ chức giảng dạy

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Mary

Location: University of Maryland, College Park, MD, USAPhone: +1 301-405-1000
Website: http://www.umd.edu/
Distance: 0 km

University of Maryland University College

Location: University of Maryland University College, University Boulevard East, Adelphi, MD, USAPhone: +1 800-888-8682
Website: http://www.umuc.edu/
Distance: 0.99 km

Howard University

Location: Howard University, Sixth St NW, Washington, DC, USAPhone: +1 202-806-6100
Website: http://www.howard.edu/
Distance: 9.75 km

Catholic University of America

Location: The Catholic University of America, Michigan Avenue Northeast, Washington, DC, USAPhone: +1 202-319-5000
Website: https://www.catholic.edu/index.html
Distance: 7.38 km

University of Maryland

Location: University of Maryland, College Park, MD, USAPhone: +1 301-405-1000
Website: http://www.umd.edu/
Distance: 0 km