fbpx

Trường Đại Học Marburg, ra đời năm 1527 tại Marburg, Đức. Trường cung cấp nhiều chương trình học ở các lĩnh vực Luật, Tâm lý học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Sinh học, Khoa học Máy tính, Văn hóa, Nghiên cứu Đức, Lịch sử Nghệ thuật, Triết học và Khoa học Xã hội

Trường Đại Học Marburg, ra đời năm 1527 tại Marburg, Đức. Trường cung cấp nhiều chương trình học ở các lĩnh vực Luật, Tâm lý học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Sinh học, Khoa học Máy tính, Văn hóa, Nghiên cứu Đức, Lịch sử Nghệ thuật, Triết học và Khoa học Xã hội

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Marburg

Location: Philipps-University Marburg, Biegenstraße, Marburg, GermanyPhone: +49 6421 2820
Website: http://www.uni-marburg.de/
Distance: 0 km