fbpx
Đại học Louisville (University of Louisville) là học viện nhà nước tài trợ, được thành lập năm 1798 tại Louisville, Kentucky với 21,689 sinh viên theo học hiện nay. Trường bao gồm 12 trường & cao đẳng khác nhau: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục & phát triển con người, trường Graduate, kỹ thuật, công tác xã hội, luật, nha khoa, y khoa, âm nhạc, điều dưỡng, y tế cộng đồng, khoa học thông tin. Đại học Louisville cấp bằng cử nhân, thạc sỹ/chuyên gia, tiến sỹ, liên kết.

 

Đại học Louisville (University of Louisville) là học viện nhà nước tài trợ, được thành lập năm 1798 tại Louisville, Kentucky với 21,689 sinh viên theo học hiện nay. Trường bao gồm 12 trường & cao đẳng khác nhau: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục & phát triển con người, trường Graduate, kỹ thuật, công tác xã hội, luật, nha khoa, y khoa, âm nhạc, điều dưỡng, y tế cộng đồng, khoa học thông tin. Đại học Louisville cấp bằng cử nhân, thạc sỹ/chuyên gia, tiến sỹ, liên kết.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Louisville

Location: University of Louisville, South 3rd Street, Louisville, KY, USAPhone: +1 502-852-5555
Website: http://louisville.edu/
Distance: 0 km

Sullivan University

Location: Sullivan University - Louisville, Bardstown Road, Louisville, KY, USAPhone: +1 502-456-6505
Website: http://sullivan.edu/
Distance: 7.69 km