fbpx
Đại học Louisiana tại Lafayette (University of Louisiana at Lafayette) được thành lập vào năm 1901ở Lafayette, Louisiana, trung tâm Acadiana. Số sinh viên ghi danh hiện tại của trường là 16,320 bao gồm 1,514 sinh viên cao học. Đại học Louisiana tại Lafayette đào tạo đại học, thạc sĩ và chứng nhận sau thạc sĩ. Trường gồm các trường: Nghệ thuật, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Trường cao học, Nghệ thuật tự do, Điều dưỡng & Y tế, Khoa học và Trường Đại học Cao đẳng.

 

Đại học Louisiana tại Lafayette (University of Louisiana at Lafayette) được thành lập vào năm 1901ở Lafayette, Louisiana, trung tâm Acadiana. Số sinh viên ghi danh hiện tại của trường là 16,320 bao gồm 1,514 sinh viên cao học. Đại học Louisiana tại Lafayette đào tạo đại học, thạc sĩ và chứng nhận sau thạc sĩ. Trường gồm các trường: Nghệ thuật, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Trường cao học, Nghệ thuật tự do, Điều dưỡng & Y tế, Khoa học và Trường Đại học Cao đẳng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Louisiana At Lafayette

Location: University of Louisiana at Lafayette, East University Avenue, Lafayette, LA, USAPhone: +1 337-482-1000
Website: http://louisiana.edu/
Distance: 0 km