fbpx

Đại Học Lisbon (University of Lisbon – Ulisboa), nằm ở Bồ Đào Nha, là trường đại học được xếp hạng cao ở cả trong nước và Châu Âu. ULisboa có khoảng 47.000 sinh viên theo học, trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Trường có các chương trình đại học thuộc những lĩnh vực như Kiến trúc, Kinh tế và Quản lý, một số chương trình thạc sĩ gồm Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Thời trang, Biên tập Đương đại và Thực hành Typography, Công tác Xã hội, Kinh tế và Tài chính, và một vài chương trình tiến sĩ thuộc lĩnh vực Kiến trúc, Sinh học, Địa chất, Y Dược, Khoa học Nhận thức và Y, được giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên quốc tế cũng có thể xin cấp học bổng ở ULisboa.

Đại Học Lisbon (University of Lisbon – Ulisboa), nằm ở Bồ Đào Nha, là trường đại học được xếp hạng cao ở cả trong nước và Châu Âu. ULisboa có khoảng 47.000 sinh viên theo học, trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Trường có các chương trình đại học thuộc những lĩnh vực như Kiến trúc, Kinh tế và Quản lý, một số chương trình thạc sĩ gồm Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Thời trang, Biên tập Đương đại và Thực hành Typography, Công tác Xã hội, Kinh tế và Tài chính, và một vài chương trình tiến sĩ thuộc lĩnh vực Kiến trúc, Sinh học, Địa chất, Y Dược, Khoa học Nhận thức và Y, được giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên quốc tế cũng có thể xin cấp học bổng ở ULisboa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Catolica Lisbon School of Business and Economics

Location: Católica Lisbon School of Business & Economics, Lisbon, PortugalPhone: +351 21 727 0250
Website: http://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/
Distance: 0.73 km

Instituto Superior Tecnico Lisboa

Location: Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, Lisboa, PortugalPhone: +351 21 841 7000
Website: http://tecnico.ulisboa.pt/
Distance: 2.45 km

University of Lisbon

Location: Universidade de Lisboa, Cidade Universitária, Alameda da Universidade, Lisbon, PortugalPhone: +351 21 796 7624
Website: http://www.ulisboa.pt/
Distance: 0 km