fbpx
Đại Học Liege là cơ sở giáo dục nằm tại Liege, Bỉ, là ngôi nhà chung của 20.000 sinh viên, với 4.600 sinh viên quốc tế. Trường có 38 khóa đại học, 193 khóa thạc sĩ và 68 khóa thạc sĩ bổ sung ở các lĩnh vực Triết học, Khoa học, Y Dược, Khoa học Ứng dụng, Khoa học Xã hội, Tội phạm học và Giáo dục. Trường đặt quan hệ đối tác với hơn 600 trường đại học trên thế giới.
Đại Học Liege là cơ sở giáo dục nằm tại Liege, Bỉ, là ngôi nhà chung của 20.000 sinh viên, với 4.600 sinh viên quốc tế. Trường có 38 khóa đại học, 193 khóa thạc sĩ và 68 khóa thạc sĩ bổ sung ở các lĩnh vực Triết học, Khoa học, Y Dược, Khoa học Ứng dụng, Khoa học Xã hội, Tội phạm học và Giáo dục. Trường đặt quan hệ đối tác với hơn 600 trường đại học trên thế giới.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Liege

Location: Université de Liège, Place du 20 Août, Liège, BelgiumPhone: +32 4 366 21 11
Website: https://www.uliege.be/cms/c_8699436/en/portail-uliege
Distance: 0 km