fbpx

Trường Đại Học Leipzig, ra đời năm 1409, là một cơ sở đào tạo đặt tại Leipzig, Đức. Trường có 14 khoa đang đào tạo các ngành học thuộc nhiều lĩnh vực Luật, Khoa học Xã hội, Y Dược, Triết học, Khoa học Thể thao, Khoa học Trái Đất, Vật lý, Hóa học, Nghệ thuật, Lịch sử, Phương Đông học, Tâm lý học và Sinh học.

Trường Đại Học Leipzig, ra đời năm 1409, là một cơ sở đào tạo đặt tại Leipzig, Đức. Trường có 14 khoa đang đào tạo các ngành học thuộc nhiều lĩnh vực Luật, Khoa học Xã hội, Y Dược, Triết học, Khoa học Thể thao, Khoa học Trái Đất, Vật lý, Hóa học, Nghệ thuật, Lịch sử, Phương Đông học, Tâm lý học và Sinh học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Leipzig

Location: University of Leipzig, Augustusplatz, Leipzig, GermanyPhone: +49 341 97108
Website: http://www.zv.uni-leipzig.de/
Distance: 0 km