fbpx
Đại học Leicester, nằm ở Leicester, nước Anh, được thành lập vào năm 1921 với 9 sinh viên. Trường cao đẳng lúc mới thành lập được quyền cấp bằng đại học vào năm 1957 khi được trao Hiến chương Hoàng gia. Ngày nay, trường có xấp xỉ 19.000 sinh viên đăng ký. Đây là một trường theo định hướng nghiên cứu tổ chức các chương trình học tập trong các ngành Y và Khoa học sinh học; Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học xã hội; Luật, Khoa học và Giảng dạy.

 

Đại học Leicester, nằm ở Leicester, nước Anh, được thành lập vào năm 1921 với 9 sinh viên. Trường cao đẳng lúc mới thành lập được quyền cấp bằng đại học vào năm 1957 khi được trao Hiến chương Hoàng gia. Ngày nay, trường có xấp xỉ 19.000 sinh viên đăng ký. Đây là một trường theo định hướng nghiên cứu tổ chức các chương trình học tập trong các ngành Y và Khoa học sinh học; Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học xã hội; Luật, Khoa học và Giảng dạy.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Victoria School Of English

Location: Victoria School of English, Upper King Street, Leicester, UKPhone: +44 116 326 6100
Website: http://www.learnenglishwithvictoria.co.uk/
Distance: 0.96 km

Leicester College

Location: Leicester College Abbey Park Campus, Leicester, Vương Quốc AnhPhone: +44 116 224 2240
Website: http://www.leicestercollege.ac.uk/
Distance: 2.58 km

University of Leicester

Location: University of Leicester, University Road, Leicester, Vương Quốc AnhPhone: +44 116 252 2522
Website: https://le.ac.uk/
Distance: 0 km

De Montfort University

Location: De Montfort University, Leicester, Vương Quốc AnhPhone: +44 116 255 1551
Website: http://www.dmu.ac.uk/
Distance: 1.4 km

De Montfort University International College

Location: De Montfort University, Leicester, İngiltere, Vương Quốc AnhPhone: +44 116 255 1551
Website: http://www.dmu.ac.uk/
Distance: 1.4 km