fbpx

Đại Học Lausanne (UNIL) là một cơ sở giáo dục của Thụy Sĩ. Các lựa chọn học tập của trường thuộc các lĩnh vực Luật, Nghệ thuật, Khoa học Chính trị, Kinh tế, Kinh doanh, Y học, Sinh học, Khoa học Xã hội, Pháp lý, Thần học và Quản trị Công. Có hơn 14.000 sinh viên nhập học tại đại học Lausanne hàng năm ở cả bậc đại học và sau đại học.

Đại Học Lausanne (UNIL) là một cơ sở giáo dục của Thụy Sĩ. Các lựa chọn học tập của trường thuộc các lĩnh vực Luật, Nghệ thuật, Khoa học Chính trị, Kinh tế, Kinh doanh, Y học, Sinh học, Khoa học Xã hội, Pháp lý, Thần học và Quản trị Công. Có hơn 14.000 sinh viên nhập học tại đại học Lausanne hàng năm ở cả bậc đại học và sau đại học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

HEC Lausanne

Location: HEC Lausanne Executive MBA, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 692 33 91
Website: http://www.unil.ch/emba
Distance: 0.41 km

Ecole hoteliere de Lausanne

Location: École hôtelière de Lausanne, Route de Cojonnex, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 785 11 11
Website: http://www.ehl.edu/
Distance: 8.97 km

University of Lausanne

Location: University of Lausanne, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 692 11 11
Website: http://www.unil.ch/
Distance: 0 km

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Location: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Route Cantonale, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 693 11 11
Website: http://www.epfl.ch/
Distance: 1.05 km