fbpx

Đại Học Konstanz là trường có quy mô cỡ trung đặt tại Konstanz, Đức. Trường có các lĩnh vực Nhân văn, Chính trị, Luật, Kinh tế, Toán và Khoa học Tự nhiên. Đại học Konstanz là trường số 1 tại Đức theo bảng xếp hạng quốc tế của  QS Top 50 Under 50. Hiện nay trường có hơn 1.300 sinh viên quốc tế từ 90 quốc gia trên toàn cầu.

Đại Học Konstanz là trường có quy mô cỡ trung đặt tại Konstanz, Đức. Trường có các lĩnh vực Nhân văn, Chính trị, Luật, Kinh tế, Toán và Khoa học Tự nhiên. Đại học Konstanz là trường số 1 tại Đức theo bảng xếp hạng quốc tế của  QS Top 50 Under 50. Hiện nay trường có hơn 1.300 sinh viên quốc tế từ 90 quốc gia trên toàn cầu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Konstanz

Location: University of Konstanz, Universitätsstraße, Konstanz, GermanyPhone: +49 7531 880
Website: http://www.uni-konstanz.de/
Distance: 0 km