fbpx

Đại Học Kiel (CAU) đặt tại Schlewig-Holstein, Đức. Trường là ngôi nhà của 25.000 sinh viên theo học 185 chương trình khác nhau với hơn 80 lĩnh vực bao gồm Kinh tế Tiêu dùng và Dinh dưỡng, Toán Tài chính, Địa lý, Địa Vật lý, Khoa học Trái Đất, Quản lý Bệnh viện, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu, Sinh học Phân tử, Kinh tế Xã hội, Khoa học Thể thao và Tâm lý học.

Đại Học Kiel (CAU) đặt tại Schlewig-Holstein, Đức. Trường là ngôi nhà của 25.000 sinh viên theo học 185 chương trình khác nhau với hơn 80 lĩnh vực bao gồm Kinh tế Tiêu dùng và Dinh dưỡng, Toán Tài chính, Địa lý, Địa Vật lý, Khoa học Trái Đất, Quản lý Bệnh viện, Khoa học Máy tính, Khoa học Vật liệu, Sinh học Phân tử, Kinh tế Xã hội, Khoa học Thể thao và Tâm lý học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Kiel (CAU)

Location: University of Kiel, Christian-Albrechts-Platz, Kiel, GermanyPhone: +49 (0431) 880-00
Website: http://www.uni-kiel.de/
Distance: 0 km