fbpx

Trường Đại Học Jyvaskyla là trường đại học có nhiều ngành học phong phú, nằm tại Jyvaskyla, Phần Lan. Trường mang đến nhiều chương trình Cao học bằng tiếng Anh miễn phí, bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục, Ngôn ngữ, Văn hóa, Quá trình Chuyển đổi Xã hội hiện đang được giảng dạy tại 7 khoa của trường. Jyvaskyla là ngôi nhà chung của sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Trường Đại Học Jyvaskyla là trường đại học có nhiều ngành học phong phú, nằm tại Jyvaskyla, Phần Lan. Trường mang đến nhiều chương trình Cao học bằng tiếng Anh miễn phí, bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục, Ngôn ngữ, Văn hóa, Quá trình Chuyển đổi Xã hội hiện đang được giảng dạy tại 7 khoa của trường. Jyvaskyla là ngôi nhà chung của sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Jyvaskyla

Location: University of Jyväskylä, Faculty of Sport Sciences, Keskussairaalantie, Jyväskylä, FinlandPhone: +358 14 2601211
Website: https://www.jyu.fi/sport
Distance: 0 km