fbpx

Đại học Iowa là đại học công lập chuyên về nghiên cứu được thành lập năm 1847 bên bờ sông Iowa. Trường có 29,000 sinh viên theo học mỗi năm tại 7 trường thành viên giảng dạy các chương trình cử nhân, cao học và chuyên nghiệp về Khoa học Nghệ thuật, Kinh doanh, Kĩ thuật, Dược phẩm, Giáo dục, Y tá, Luật, Nha khoa và Y tế Công cộng. Các chương trình cao học phổ biến bao gồm thính học, printmaking, creative writing, nghiên cứu ngôn ngữ và quản trị dịch vụ y tá.

Đại học Iowa là đại học công lập chuyên về nghiên cứu được thành lập năm 1847 bên bờ sông Iowa. Trường có 29,000 sinh viên theo học mỗi năm tại 7 trường thành viên giảng dạy các chương trình cử nhân, cao học và chuyên nghiệp về Khoa học Nghệ thuật, Kinh doanh, Kĩ thuật, Dược phẩm, Giáo dục, Y tá, Luật, Nha khoa và Y tế Công cộng. Các chương trình cao học phổ biến bao gồm thính học, printmaking, creative writing, nghiên cứu ngôn ngữ và quản trị dịch vụ y tá.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Iowa

Location: The University of Iowa, Iowa City, IA, USAPhone: +1 319-335-3500
Website: http://www.uiowa.edu/
Distance: 0 km