fbpx

Đại Học Innsbruck, thành lập năm 1669, là trường đại học Áo xếp hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng quốc tế gần đây. Các chương trình học của trường trải dài trên các lĩnh vực: Sinh học, Hóa học, Kinh tế và Thống kê, Giáo dục, Khoa học Kỹ thuật, Nhân văn, Luật, Khoa học Chính trị và Khoa học Khí quyển.

Đại Học Innsbruck, thành lập năm 1669, là trường đại học Áo xếp hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng quốc tế gần đây. Các chương trình học của trường trải dài trên các lĩnh vực: Sinh học, Hóa học, Kinh tế và Thống kê, Giáo dục, Khoa học Kỹ thuật, Nhân văn, Luật, Khoa học Chính trị và Khoa học Khí quyển.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Innsbruck

Location: University of Innsbruck, Innrain, Innsbruck, AustriaPhone: +43 512 5070
Website: http://www.uibk.ac.at/
Distance: 0 km