fbpx

Thông tin chung

Được thành lập năm 1902, đại học Indianapolis (University of Indianapolis) nằm ở Indianapolis, Indiana với gần 4,700 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, liên kết, tiến sỹ trong lĩnh vực vật lý trị liệu, trị liệu bằng lao động, tâm lý học lâm sàng. Các trường/cao đẳng trực thuộc bao gồm: vật lý trị liệu Krannert, giáo dục cho người đi làm, kinh doanh. điều dưỡng, khoa học tâm lý học, trị liệu bằng lao động, cao đẳng khoa học & nghệ thuật

Thông tin chung

Được thành lập năm 1902, đại học Indianapolis (University of Indianapolis) nằm ở Indianapolis, Indiana với gần 4,700 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, liên kết, tiến sỹ trong lĩnh vực vật lý trị liệu, trị liệu bằng lao động, tâm lý học lâm sàng. Các trường/cao đẳng trực thuộc bao gồm: vật lý trị liệu Krannert, giáo dục cho người đi làm, kinh doanh. điều dưỡng, khoa học tâm lý học, trị liệu bằng lao động, cao đẳng khoa học & nghệ thuật

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Location: Indiana University - Purdue University Indianapolis, University Boulevard, Indianapolis, IN, USAPhone: +1 317-274-5555
Website: https://www.iupui.edu/
Distance: 8.02 km

University of Indianapolis

Location: 1400 East Hanna Avenue, Indianapolis, Indiana, USAPhone: 317-788-3368 or 800-232-8634
Website: http://www.uindy.edu/
Distance: 0 km