fbpx
Đại học Illinois at Urbana Champaign (The University of Illinois at Urbana Champaign) là một trong ba cơ sở của Đại học Illinois, được thành lập vào năm 1867 như là trường công lập do bang thành lập và nằm ở tiểu bang Illinois. Hiện nay, trường có 42.326 sinh viên theo học các chương trình sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp. Trường đại học bao gồm các khoa/chuyên ngành chính như: nông nghiệp, người tiêu dùng và Khoa học Môi trường; Ứng dụng Khoa học Y tế; hàng không; kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, Y, Luật, Thú y, công đoàn và việc làm; Nghệ thuật và Khoa học Tự do, truyền thông, Thư viện và thông tin Khoa học, và Công tác Xã hội.
Đại học Illinois at Urbana Champaign (The University of Illinois at Urbana Champaign) là một trong ba cơ sở của Đại học Illinois, được thành lập vào năm 1867 như là trường công lập do bang thành lập và nằm ở tiểu bang Illinois. Hiện nay, trường có 42.326 sinh viên theo học các chương trình sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp. Trường đại học bao gồm các khoa/chuyên ngành chính như: nông nghiệp, người tiêu dùng và Khoa học Môi trường; Ứng dụng Khoa học Y tế; hàng không; kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, Y, Luật, Thú y, công đoàn và việc làm; Nghệ thuật và Khoa học Tự do, truyền thông, Thư viện và thông tin Khoa học, và Công tác Xã hội.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Illinois At Urbana Champaign

Location: University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL, USAPhone: +1 217-333-1000
Website: http://illinois.edu/
Distance: 0 km

Parkland College

Location: Parkland College - Admissions, West Bradley Avenue, Champaign, IL, USAPhone: +1 217-351-2200
Website: http://www.parkland.edu/
Distance: 6.31 km