fbpx

Trường Đại Học Iceland, thành lập năm 1911, là trường đại học lâu đời và lớn nhất Iceland. Khoảng 14.000 sinh viên đang theo học tại trường đại học nghiên cứu này. Các khoa Giáo dục, Khoa học Kỹ thuật và Tự nhiên, Khoa học Y tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiều khóa học bậc đại học và Cao học bằng tiếng Anh. Trường đại học Iceland là đối tác của 500 trường đại học trên toàn cầu. Sinh viên quốc tế của trường có thể được nhận trợ cấp tài chính.

Trường Đại Học Iceland, thành lập năm 1911, là trường đại học lâu đời và lớn nhất Iceland. Khoảng 14.000 sinh viên đang theo học tại trường đại học nghiên cứu này. Các khoa Giáo dục, Khoa học Kỹ thuật và Tự nhiên, Khoa học Y tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiều khóa học bậc đại học và Cao học bằng tiếng Anh. Trường đại học Iceland là đối tác của 500 trường đại học trên toàn cầu. Sinh viên quốc tế của trường có thể được nhận trợ cấp tài chính.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Iceland

Location: University of Iceland, Reykjavík, IcelandPhone: +354 525 4000
Website: http://www.hi.is/
Distance: 0 km