fbpx

Thông tin chung

Được thành lập vào năm 1927, Trường Đại học Houston (University of Houston) là một trường nghiên cứu cộng đồng tại thành phố quốc tế của Houston, Texas. Trường hiện đang có hơn 35.000 sinh viên theo học. Các chương trình học tại trường xoay quanh các cơ sở về Kiến trúc, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật Khách sạn và nhà hàng Quản lý, Trung Tâm Luật Pháp Houston, Nghệ thuật tự do và Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên và Toán học, nhãn khoa, Dược, Công tác Xã hội và Công nghệ. Trường cung cấp các chương trình cho bậc đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo chuyên nghiệp. Sinh viên còn có thể con lựa các chương trình giáo dục từ xa…

Thông tin chung

Được thành lập vào năm 1927, Trường Đại học Houston (University of Houston) là một trường nghiên cứu cộng đồng tại thành phố quốc tế của Houston, Texas. Trường hiện đang có hơn 35.000 sinh viên theo học. Các chương trình học tại trường xoay quanh các cơ sở về Kiến trúc, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật Khách sạn và nhà hàng Quản lý, Trung Tâm Luật Pháp Houston, Nghệ thuật tự do và Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên và Toán học, nhãn khoa, Dược, Công tác Xã hội và Công nghệ. Trường cung cấp các chương trình cho bậc đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo chuyên nghiệp. Sinh viên còn có thể con lựa các chương trình giáo dục từ xa…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Texas Health Science Center At Houston

Location: 7000 Fannin Street, Houston, Texas 77030, USAPhone: 713-500-4472
Website: http://www.uthouston.edu
Distance: 6.07 km

Texas Southern University

Location: Texas Southern University, Cleburne Street, Houston, TX, USAPhone: +1 713-313-7011
Website: http://www.tsu.edu/
Distance: 1.66 km

University of Houston, Downtown

Location: University of Houston-Downtown (UHD), North Main Street, Houston, TX, USAPhone: +1 713-221-8000
Website: http://www.uhd.edu/
Distance: 5.36 km

Rice University

Location: Rice University, Main St, Houston, TX, USAPhone: +1 713-348-0000
Website: http://www.rice.edu/
Distance: 5.64 km

Houston Community College

Location: 3100 Main St, Houston, TX 77002, USAPhone: 713.718.2000
Website: https://www.hccs.edu/
Distance: 4.06 km

University of Houston

Location: 4800 Calhoun Road, Houston, Texas, USAPhone: (713) 743-2255
Website: http://www.uh.edu/
Distance: 0 km