fbpx
Đại học Houston, Victoria (University of Houston, Victoria) là trường công lập được thành lập năm 1973 ở tiểu bang Victoria, Texas. Trường được chính thức công nhận bởi Hội đồng cao đẳng, Hiệp hội các trường phía Nam (Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools) Đại học Houston, Victoria bao gồm 4 trường: Nghệ thuật & Khoa học, Quản trị kinh doanh, giáo dục và phát triển con người, điều dưỡng. Các chương trình đa dạng từ Quản trị kinh doanh và Quản lý, nghiên cứu Truyền thông, máy tính và Thông tin Khoa học, Tiếng Anh và Văn học, Toán học, Điều dưỡng, và Tâm lý học.

 

Đại học Houston, Victoria (University of Houston, Victoria) là trường công lập được thành lập năm 1973 ở tiểu bang Victoria, Texas. Trường được chính thức công nhận bởi Hội đồng cao đẳng, Hiệp hội các trường phía Nam (Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools) Đại học Houston, Victoria bao gồm 4 trường: Nghệ thuật & Khoa học, Quản trị kinh doanh, giáo dục và phát triển con người, điều dưỡng. Các chương trình đa dạng từ Quản trị kinh doanh và Quản lý, nghiên cứu Truyền thông, máy tính và Thông tin Khoa học, Tiếng Anh và Văn học, Toán học, Điều dưỡng, và Tâm lý học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Houston-Victoria

Location: University of Houston-Victoria, North Ben Wilson Street, Victoria, TX, USAPhone: +1 877-970-4848
Website: http://www.uhv.edu/
Distance: 0 km