fbpx

Đại học Houston, Downtown (University Of Houston, Downtown) là trường công lập bốn năm thành lập năm 1974. Đại học cấp gần 40 loại bằng, bao gồm 4 chương trình cao học, thông qua các trường: Cao đẳng Kinh doanh, Cao đẳng Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cao đẳng Dịch vụ Công cộng và Cao đẳng Khoa học Công nghệ. Chương trình thạc sĩ thuộc bốn lĩnh vực: hình sự Tư pháp, viết chuyên nghiệp và kỹ thuật truyền thông, Quản lý an ninh, nghệ thuật trong giảng dạy.

 

Đại học Houston, Downtown (University Of Houston, Downtown) là trường công lập bốn năm thành lập năm 1974. Đại học cấp gần 40 loại bằng, bao gồm 4 chương trình cao học, thông qua các trường: Cao đẳng Kinh doanh, Cao đẳng Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cao đẳng Dịch vụ Công cộng và Cao đẳng Khoa học Công nghệ. Chương trình thạc sĩ thuộc bốn lĩnh vực: hình sự Tư pháp, viết chuyên nghiệp và kỹ thuật truyền thông, Quản lý an ninh, nghệ thuật trong giảng dạy.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Texas Health Science Center At Houston

Location: 7000 Fannin Street, Houston, Texas 77030, USAPhone: 713-500-4472
Website: http://www.uthouston.edu
Distance: 8.21 km

Texas Southern University

Location: Texas Southern University, Cleburne Street, Houston, TX, USAPhone: +1 713-313-7011
Website: http://www.tsu.edu/
Distance: 4.97 km

University of Houston, Downtown

Location: University of Houston-Downtown (UHD), North Main Street, Houston, TX, USAPhone: +1 713-221-8000
Website: http://www.uhd.edu/
Distance: 0 km

Rice University

Location: Rice University, Main St, Houston, TX, USAPhone: +1 713-348-0000
Website: http://www.rice.edu/
Distance: 6.82 km

Houston Community College

Location: 3100 Main St, Houston, TX 77002, USAPhone: 713.718.2000
Website: https://www.hccs.edu/
Distance: 3.19 km

University of Houston

Location: 4800 Calhoun Road, Houston, Texas, USAPhone: (713) 743-2255
Website: http://www.uh.edu/
Distance: 5.36 km