fbpx

University of Houston – Clear Lake (Đại Học Houston – Clear Lake) thành lập năm 1974 ở phía đông nam Houston, Texas. Trường có 7,522 sinh viên theo học tại bốn trường chuyên biệt: trường kinh doanh; trường Khoa học con người và Nhân Văn; trường Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính; trường Giáo dục. Hệ cử nhân và thạc sĩ gồm một số lĩnh vực: Kế toán; Khoa học hành vi; Tâm lý học; Công nghệ sinh học; Chính trị và Chính phủ; Nghệ thuật và Thiết kế; máy tính; Công nghệ và Công nghiệp; thể thao và giải trí; hành vi con người và văn hóa; vấn đề môi trường…

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Giới thiệu về trường University of Houston – Clear Lake

UHCL được Viện Đào Tạo Quốc Tế (IIE) bình chọn là một trong 40 Học Viện Thạc Sĩ hàng đầu về Tuyển Sinh Quốc Tế tại Hoa Kỳ và vì thế mang lại một trãi nghiệm giáo dục đa dạng cho tất cả sinh viên. Là một trong những trường hàng đầu cấp bằng cử nhân và thạc sĩ đa ngành phục vụ cho khu vực trên Gulf Coast của Texas, UHCL cam kết tăng cường môi trường giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học, kinh doanh và chuyên môn của khu vực. Vì môi trường vững mạnh là then chốt cho sự thành công của các ngành công nghiệp của khu vực.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

UHCL được Viện Giáo Dục Quốc Tế (IIE) bình chọn là một trong 40 Học viện Thạc Sĩ hàng đầu về Tuyển Sinh Quốc Tế tại Hoa Kỳ và vì thế mang lại một trải nghiệm giáo dục đa dạng cho tất cả sinh viên. Văn phòng Đời Sống sinh viên phục vụ và giáo dục sinh viên bằng cách tạo môi trường hỗ trợ mang lại nhiều cơ hội cho sự phát cá nhân, xã hội, và tri thức thông qua các dịch vụ, đào tạo về chương trình và lãnh đạo.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Vị trí địa lý của trường University of Houston – Clear Lake

UHCL thành lập năm 1974 ở phía đông nam Houston, Texas. Trường nằm bên cạnh Trung tâm không gian Johnson của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. UHCL có cơ sở đào tạo 20 ha, tọa lạc tại giữa khu đô thị Houston và Galveston Island – trung tâm cộng đồng công nghệ cao tại Clear lake.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Các dịch vụ bao gồm có các buổi hội thảo, tiếp cận cộng đồng, nhiều hoạt động trogn khuôn viên trường, Fitness Zone, dịch vụ xe buýt và cơ hội tham gia vào một hoặc nhiều tổ chức, trong 63 tổ chức sinh viên của trường

Chương trình giảng dạy tại University of Houston – Clear Lake

Đại học Houston – Clear Lake đào tạo các chương trình lấy bằng Cử nhân đại học với 44 chuyên ngành và 45 chương trình SAU Đại học. Trường cung cấp chương trình học tại bốn khoa chuyên biệt: Kinh doanh; Khoa học Nhân văn và Nhân văn; Khoa học và Kỹ thuật Máy tính và Giáo dục. UHCL phát triển và củng cố những dự án hỗ trợ các dịch vụ thương mại; kỹ thuật; nhân loại và ngành thương mại của vùng; đặc biệt về công nghiệp máy tính; y dược; hoá dầu và vũ trụ.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Khoa Kinh doanh của trường được chứng nhận bởi Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học AACSB, khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được thẩm định bởi Hội đồng chứng nhận về Công nghệ và Kỹ thuật, khoa Giáo dục tại UHCL được thẩm định bởi Hội đồng Quốc gia về Chứng nhận Đào tạo Giảng viên NCATE,…

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake
 • Các chương trình đại học tiêu biểu:
  • Hoá Học
  • Vật Lý Học
  • Khoa Học Sinh Học (dự bị y Khoa)
  • Quản Trị Kinh Doanh
  • Tài Chính Hệ Thống Thông Tin Máy Tính.
 • Các chương trình sau đại học tiêu biểu:
  • Quản Trị Kinh Doanh (MBA)
  • Công Nghệ Sinh Học
  • Tin Học/ Kỹ Thuật Tin Học.
University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Yêu cầu tuyển sinh của University of Houston – Clear Lake

 • Tốt nghiệp THPT. GPA 2.25/ 4.0 tương đương 6.5/ 10.
 • SAT 1050 hoặc ACT 23
 • TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 hoặc hoàn tất cấp độ ELS 112 tại Trung tâm Anh ngữ ELS.

University of Houston – Clear Lake (Đại Học Houston – Clear Lake) thành lập năm 1974 ở phía đông nam Houston, Texas. Trường có 7,522 sinh viên theo học tại bốn trường chuyên biệt: trường kinh doanh; trường Khoa học con người và Nhân Văn; trường Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính; trường Giáo dục. Hệ cử nhân và thạc sĩ gồm một số lĩnh vực: Kế toán; Khoa học hành vi; Tâm lý học; Công nghệ sinh học; Chính trị và Chính phủ; Nghệ thuật và Thiết kế; máy tính; Công nghệ và Công nghiệp; thể thao và giải trí; hành vi con người và văn hóa; vấn đề môi trường…

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Giới thiệu về trường University of Houston – Clear Lake

UHCL được Viện Đào Tạo Quốc Tế (IIE) bình chọn là một trong 40 Học Viện Thạc Sĩ hàng đầu về Tuyển Sinh Quốc Tế tại Hoa Kỳ và vì thế mang lại một trãi nghiệm giáo dục đa dạng cho tất cả sinh viên. Là một trong những trường hàng đầu cấp bằng cử nhân và thạc sĩ đa ngành phục vụ cho khu vực trên Gulf Coast của Texas, UHCL cam kết tăng cường môi trường giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học, kinh doanh và chuyên môn của khu vực. Vì môi trường vững mạnh là then chốt cho sự thành công của các ngành công nghiệp của khu vực.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

UHCL được Viện Giáo Dục Quốc Tế (IIE) bình chọn là một trong 40 Học viện Thạc Sĩ hàng đầu về Tuyển Sinh Quốc Tế tại Hoa Kỳ và vì thế mang lại một trải nghiệm giáo dục đa dạng cho tất cả sinh viên. Văn phòng Đời Sống sinh viên phục vụ và giáo dục sinh viên bằng cách tạo môi trường hỗ trợ mang lại nhiều cơ hội cho sự phát cá nhân, xã hội, và tri thức thông qua các dịch vụ, đào tạo về chương trình và lãnh đạo.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Vị trí địa lý của trường University of Houston – Clear Lake

UHCL thành lập năm 1974 ở phía đông nam Houston, Texas. Trường nằm bên cạnh Trung tâm không gian Johnson của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. UHCL có cơ sở đào tạo 20 ha, tọa lạc tại giữa khu đô thị Houston và Galveston Island – trung tâm cộng đồng công nghệ cao tại Clear lake.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Các dịch vụ bao gồm có các buổi hội thảo, tiếp cận cộng đồng, nhiều hoạt động trogn khuôn viên trường, Fitness Zone, dịch vụ xe buýt và cơ hội tham gia vào một hoặc nhiều tổ chức, trong 63 tổ chức sinh viên của trường

Chương trình giảng dạy tại University of Houston – Clear Lake

Đại học Houston – Clear Lake đào tạo các chương trình lấy bằng Cử nhân đại học với 44 chuyên ngành và 45 chương trình SAU Đại học. Trường cung cấp chương trình học tại bốn khoa chuyên biệt: Kinh doanh; Khoa học Nhân văn và Nhân văn; Khoa học và Kỹ thuật Máy tính và Giáo dục. UHCL phát triển và củng cố những dự án hỗ trợ các dịch vụ thương mại; kỹ thuật; nhân loại và ngành thương mại của vùng; đặc biệt về công nghiệp máy tính; y dược; hoá dầu và vũ trụ.

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Khoa Kinh doanh của trường được chứng nhận bởi Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học AACSB, khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được thẩm định bởi Hội đồng chứng nhận về Công nghệ và Kỹ thuật, khoa Giáo dục tại UHCL được thẩm định bởi Hội đồng Quốc gia về Chứng nhận Đào tạo Giảng viên NCATE,…

University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake
 • Các chương trình đại học tiêu biểu:
  • Hoá Học
  • Vật Lý Học
  • Khoa Học Sinh Học (dự bị y Khoa)
  • Quản Trị Kinh Doanh
  • Tài Chính Hệ Thống Thông Tin Máy Tính.
 • Các chương trình sau đại học tiêu biểu:
  • Quản Trị Kinh Doanh (MBA)
  • Công Nghệ Sinh Học
  • Tin Học/ Kỹ Thuật Tin Học.
University of Houston - Clear Lake
University of Houston – Clear Lake

Yêu cầu tuyển sinh của University of Houston – Clear Lake

 • Tốt nghiệp THPT. GPA 2.25/ 4.0 tương đương 6.5/ 10.
 • SAT 1050 hoặc ACT 23
 • TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 hoặc hoàn tất cấp độ ELS 112 tại Trung tâm Anh ngữ ELS.
Read more

Chi phí

 
Đại họcSau Đại học
Học phí$16,864$16,105
Chi phí sinh hoạt$10,000$10,000
Chi phí khác$2,181$2,181
Tổng cộng$29,045$28,286

Nhập học

 • Tháng 1
 • Tháng 5
 • Tháng 8

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Houston - Clear Lake

Location: University of Houston-Clear Lake, Bay Area Boulevard, Houston, TX, USAPhone: +1 281-283-7600
Website: https://www.uhcl.edu/
Distance: 0 km