Đại Học Helsinki là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất tại Phần Lan. Trường có đa dạng ngành học và có hàng loạt chương trình Cao học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở các ngành: Nhân văn, Khoa học Đời sống, Luật, Khoa học, Công nghệ và Khoa học Đời sống. Trường Đại học Helsinki liên tục đạt được thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế hàng năm.

Đại Học Helsinki là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất tại Phần Lan. Trường có đa dạng ngành học và có hàng loạt chương trình Cao học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở các ngành: Nhân văn, Khoa học Đời sống, Luật, Khoa học, Công nghệ và Khoa học Đời sống. Trường Đại học Helsinki liên tục đạt được thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế hàng năm.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Helsinki

Location: University of Helsinki, Universitetsgatan, Helsinki, FinlandPhone: +358 9 1911
Website: http://www.helsinki.fi/yliopisto/
Distance: 0 km

Aalto University

Location: Aalto University, Espoo, FinlandPhone: +358 9 47001
Website: http://www.aalto.fi/
Distance: 7 km

Haaga-Helia University of Applied Sciences

Location: Haaga-Helia UAS Malmi Campus, Sandkullavägen, Helsinki, FinlandPhone: +358 9 229611
Website: http://www.haaga-helia.fi/fi/haaga-heliasta/kampukset/malmi
Distance: 8.94 km