fbpx

Đại Học Heidelberg, thành lập năm 1386, là một trường đại học nghiên cứu đặt tại Heigelberg, Đức. Hiện có hơn 30.000 sinh viên đang theo học tại các chương trình được giảng dạy ở 12 khoa của trường. Các ngành đào tạo gồm: Sinh học, vật lý, Thiên văn, Ngôn ngữ hiện đại, Luật, Thần học, Văn hóa và hành xử, Kinh tế và Khoa học Xã hội.

Đại Học Heidelberg, thành lập năm 1386, là một trường đại học nghiên cứu đặt tại Heigelberg, Đức. Hiện có hơn 30.000 sinh viên đang theo học tại các chương trình được giảng dạy ở 12 khoa của trường. Các ngành đào tạo gồm: Sinh học, vật lý, Thiên văn, Ngôn ngữ hiện đại, Luật, Thần học, Văn hóa và hành xử, Kinh tế và Khoa học Xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Schiller International University, Heidelberg

Location: Schiller International University, Zollhofgarten, Heidelberg, GermanyPhone: +49 6221 45810
Website: http://www.siu-heidelberg.de/
Distance: 1.98 km

University of Heidelberg

Location: Heidelberg University, Grabengasse, Heidelberg, GermanyPhone: +49 6221 540
Website: http://www.uni-heidelberg.de/
Distance: 0 km