fbpx
Đại học Hawaii ở Hilo (University of Hawaii at Hilo) là một trong 10 chi nhánh của đại học Hawaii. Đây là trường công lập, dành cho cả nam & nữ tại Hilo, Hawaii. Học viện được thành lập năm 1941 dưới tên gọi cao đẳng nghề Hawaii và năm 1970 trở thành đại học Hawaii ở Hilo. Các chương trình đào tạo của trường được cung cấp thông qua các cao đẳng: nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên; nghệ thuật & khoa học; kinh doanh & kinh tế; giáo dục thường xuyên.

Đại học Hawaii ở Hilo (University of Hawaii at Hilo) là một trong 10 chi nhánh của đại học Hawaii. Đây là trường công lập, dành cho cả nam & nữ tại Hilo, Hawaii. Học viện được thành lập năm 1941 dưới tên gọi cao đẳng nghề Hawaii và năm 1970 trở thành đại học Hawaii ở Hilo. Các chương trình đào tạo của trường được cung cấp thông qua các cao đẳng: nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên; nghệ thuật & khoa học; kinh doanh & kinh tế; giáo dục thường xuyên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hawaii Community College

Location: Hawaiʻi Community College, Manono Street, Hilo, HI, USAPhone: +1 808-934-2500
Website: http://hawaii.hawaii.edu/
Distance: 1.28 km

University of Hawaii At Hilo

Location: University of Hawaiʻi at Hilo, West Kawili Street, Hilo, HI, USAPhone: +1 808-932-7799
Website: http://hilo.hawaii.edu/
Distance: 0 km