fbpx

Đại Học Graz, thành lập năm 1585, là một trong những trường cổ và lớn nhất tại Áo với 32.500 sinh viên, trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Trường cung cấp cho sinh viên quốc tế chương trình Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên được giảng dạy bằng tiếng Anh. Có rất nhiều nhà khoa học đẳng cấp thế giới và 6 chủ nhân giải Nobel đã đang làm việc tại Đại học Graz.

Đại Học Graz, thành lập năm 1585, là một trong những trường cổ và lớn nhất tại Áo với 32.500 sinh viên, trong đó có 3.000 sinh viên quốc tế. Trường cung cấp cho sinh viên quốc tế chương trình Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên được giảng dạy bằng tiếng Anh. Có rất nhiều nhà khoa học đẳng cấp thế giới và 6 chủ nhân giải Nobel đã đang làm việc tại Đại học Graz.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Graz

Location: Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz, Graz, AustriaPhone: +43 316 3800
Website: https://www.uni-graz.at/
Distance: 0 km