fbpx

University of Gottingen

Ngày đăng 2019-01-07
Quốc gia Đức
Xếp hạng
0.0

Trường Đại Học Gottingen là cơ sở giáo dục đặt tại Gotiingen, Đức. Trường cung cấp hơn 50 chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, trường Gottingen đặt quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo ở trên 90 quốc gia toàn thế giới.

Trường Đại Học Gottingen là cơ sở giáo dục đặt tại Gotiingen, Đức. Trường cung cấp hơn 50 chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, trường Gottingen đặt quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo ở trên 90 quốc gia toàn thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Gottingen

Location: University of Göttingen, Wilhelmsplatz, Göttingen, GermanyPhone: +49 551 390
Website: http://www.uni-goettingen.de/
Distance: 0 km