Đại Học Gothenburg (The University of Gothenburg) có trụ sở chính tại Thụy Điển với khoảng 39.000 sinh viên và 5.000 nhân viên. Đây là một trong các trường đại học lớn ở Bắc Âu. Gothenburg cung cấp các khóa học về kinh tế, nghệ thuật biểu diễn… ở các cấp độ khác nhau. Là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất ở Thụy Điển, mỗi năm trường có số lượng đơn xin học cao nhất cho các chương trình và các khóa học trong hơn 40 ngành nghề mà trường cung cấp.

Đại Học Gothenburg (The University of Gothenburg) có trụ sở chính tại Thụy Điển với khoảng 39.000 sinh viên và 5.000 nhân viên. Đây là một trong các trường đại học lớn ở Bắc Âu. Gothenburg cung cấp các khóa học về kinh tế, nghệ thuật biểu diễn… ở các cấp độ khác nhau. Là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất ở Thụy Điển, mỗi năm trường có số lượng đơn xin học cao nhất cho các chương trình và các khóa học trong hơn 40 ngành nghề mà trường cung cấp.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Gothenburg

Location: University of Gothenburg, Gothenburg, SwedenPhone: +46 31 786 00 00
Website: http://www.gu.se/
Distance: 0 km

Chalmers University of Technology

Location: Chalmers University of Technology, Chalmersplatsen, Gothenburg, SwedenPhone: +46 31 772 10 00
Website: https://www.chalmers.se/
Distance: 0.95 km