fbpx

Đại học Georgia (University of Georgia) là trường được chứng nhận quốc gia đầu tiên tại Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1785, học viện có 33,831 sinh viên theo học. 16 trường/cao đẳng trực thuộc: khoa học môi trường & nông nghiệp, khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, sinh thái học, sư phạm, môi trường & thiết kế, khoa học tiêu dùng & gia đình, tài nguyên thiên nhiên & lâm nghiệp, trường Graduate, báo chí & phương tiện truyền thông đại chúng, luật, dược, y tế cộng đồng, vấn đề quốc tế & công, công tác xã hội, thú y.

Đại học Georgia (University of Georgia) là trường được chứng nhận quốc gia đầu tiên tại Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1785, học viện có 33,831 sinh viên theo học. 16 trường/cao đẳng trực thuộc: khoa học môi trường & nông nghiệp, khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, sinh thái học, sư phạm, môi trường & thiết kế, khoa học tiêu dùng & gia đình, tài nguyên thiên nhiên & lâm nghiệp, trường Graduate, báo chí & phương tiện truyền thông đại chúng, luật, dược, y tế cộng đồng, vấn đề quốc tế & công, công tác xã hội, thú y.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Georgia

Location: University of Georgia, Athens, GA, USAPhone: +1 706-542-3000
Website: http://www.uga.edu/
Distance: 0 km