fbpx

Đại Học Geneva (UNIGE), thành lập năm 1559 là trường đại học lớn thứ 2 ở Thụy Sĩ và là nơi đang theo học 16.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia. UNIGE cung cấp vô số lựa chọn học tập ở các lĩnh vực bao gồm Toán học, Hóa học, Sinh học, Luật, Khoa học Chính trị, KHoa học Xã hội, Khoa học Trái Đất và Địa lý. UNIGE được xếp hạng cao nhờ những nghiên cứu của mình trong Liên hiệp Các trường Đại học Nghiên cứu Châu Âu.

Đại Học Geneva (UNIGE), thành lập năm 1559 là trường đại học lớn thứ 2 ở Thụy Sĩ và là nơi đang theo học 16.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia. UNIGE cung cấp vô số lựa chọn học tập ở các lĩnh vực bao gồm Toán học, Hóa học, Sinh học, Luật, Khoa học Chính trị, KHoa học Xã hội, Khoa học Trái Đất và Địa lý. UNIGE được xếp hạng cao nhờ những nghiên cứu của mình trong Liên hiệp Các trường Đại học Nghiên cứu Châu Âu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

International University in Geneva

Location: International University in Geneva, Geneva, SwitzerlandPhone: +41 22 710 71 10
Website: http://www.iun.ch/
Distance: 4.43 km

EU Business School Geneva, Switzerland

Location: EU Business School Geneva, Quai du Seujet, Geneva, SwitzerlandPhone: +41 22 779 26 71
Website: https://geneva.euruni.edu/
Distance: 0.99 km

Graduate Institute of International and Development Studies

Location: Graduate Institute of International and Development Studies, Chemin Eugène-Rigot, Geneva, SwitzerlandPhone: +41 22 908 57 00
Website: http://graduateinstitute.ch/
Distance: 2.39 km

Webster University, Geneva Campus

Location: Webster University Geneva, Route de Collex, Bellevue, SwitzerlandPhone: +41 22 959 80 00
Website: http://www.webster.ch/
Distance: 6.53 km

University of Geneva

Location: University of Geneva, Geneva, SwitzerlandPhone: +41 22 379 71 11
Website: http://www.unige.ch/
Distance: 0 km

Geneva Business School

Location: Geneva Business School, La Voie-Creuse, Geneva, SwitzerlandPhone: +41 22 906 94 94
Website: http://www.gbsge.com/
Distance: 2.28 km