fbpx

Đại Học Fribourg, thàng lập năm 1899, là cơ sở đại học nằm tại Fribourg, Thụy Sĩ. Trường đặc biệt chú trọng vào vấn đề phát triển quốc tế và cung cấp nhiều khóa học bằng tiếng Anh ở cả 5 khoa. Tại trường Đại học Fribourg, tỉ lệ hướng dẫn giáo viên-sinh viên vô cùng lý tưởng bởi Nhà trường quan tâm đến từng sinh viên đang theo học.

Đại Học Fribourg, thàng lập năm 1899, là cơ sở đại học nằm tại Fribourg, Thụy Sĩ. Trường đặc biệt chú trọng vào vấn đề phát triển quốc tế và cung cấp nhiều khóa học bằng tiếng Anh ở cả 5 khoa. Tại trường Đại học Fribourg, tỉ lệ hướng dẫn giáo viên-sinh viên vô cùng lý tưởng bởi Nhà trường quan tâm đến từng sinh viên đang theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Fribourg

Location: University of Fribourg, Avenue de l'Europe, Fribourg, SwitzerlandPhone: +41 26 300 71 11
Website: http://www.unifr.ch/
Distance: 0 km