fbpx

Trường Đại Học Freiburg, được thành lập năm 1457, là cơ sở giáo dục đặt tại Freiburg, Đức. Trường cung cấp 180 chương trình lấy bằng thuộc 11 khoa, ở cả hai bậc đại học và sau đại học. Trường giảng dạy các ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Nhân Văn, Luật, Y Dược, Thần học. Hiện nay, trường có khoảng 24.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia theo học.

Trường Đại Học Freiburg, được thành lập năm 1457, là cơ sở giáo dục đặt tại Freiburg, Đức. Trường cung cấp 180 chương trình lấy bằng thuộc 11 khoa, ở cả hai bậc đại học và sau đại học. Trường giảng dạy các ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Nhân Văn, Luật, Y Dược, Thần học. Hiện nay, trường có khoảng 24.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Freiburg

Location: University of Freiburg, Fahnenbergplatz, Freiburg, GermanyPhone: +49 761 2030
Website: http://www.uni-freiburg.de/
Distance: 0 km