fbpx

Thông tin chung

Đại học Florida (The University of Florida) là một trường nghiên cứu công lập, thành lập năm 1853 tại Gainesvill, Florida. Trường hiện có hơn 46,000 sinh viên theo học. Đại học Florida tổ chức các khóa học hệ đại học và sau đại học cũng như đào tạo bằng chuyên ngành. Các trường cao đẳng thuộc đại học Florida gồm trường: Nha sĩ, y tế công cộng, Y khoa, điều dưỡng, dược, thú ý, kinh doanh, nghệ thuật tự do, khoa học, dịch vụ công cộng, Sức khỏe con người, kỹ thuật, luật, báo chí và truyền thông, khoa học đời sống và nông nghiệp, kế toán. Các khóa học cấp bằng chuyên ngành về lĩnh vực: nha sĩ, luật, dược, bào chế thuốc, thuốc thú y.

Thông tin chung

Đại học Florida (The University of Florida) là một trường nghiên cứu công lập, thành lập năm 1853 tại Gainesvill, Florida. Trường hiện có hơn 46,000 sinh viên theo học. Đại học Florida tổ chức các khóa học hệ đại học và sau đại học cũng như đào tạo bằng chuyên ngành. Các trường cao đẳng thuộc đại học Florida gồm trường: Nha sĩ, y tế công cộng, Y khoa, điều dưỡng, dược, thú ý, kinh doanh, nghệ thuật tự do, khoa học, dịch vụ công cộng, Sức khỏe con người, kỹ thuật, luật, báo chí và truyền thông, khoa học đời sống và nông nghiệp, kế toán. Các khóa học cấp bằng chuyên ngành về lĩnh vực: nha sĩ, luật, dược, bào chế thuốc, thuốc thú y.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Florida

Location: 32611 Florida, Gainesville, TX, USAPhone: (352) 392-3261
Website: http://www.ufl.edu/
Distance: 0 km