fbpx
Đại học Evansville (University of Evansville) là trường tư thục, được thành lập năm 1854 tại Evansville, Indiana. Hiện tại, trường có hơn 2,600 sinh viên theo học chương trình cử nhân, thạc sỹ, liên kết. Tất cả các khóa học đều được tổ chức giàng dạy thông qua trường quản trị kinh doanh, cao đẳng giáo dục & khoa học y tế, cao đẳng kỹ thuật & khoa học máy tính, cao đẳng nghệ thuật & khoa học. Chương trình cao học đào tạo trong lĩnh vực khoa học máy tính & kỹ thuật, vật lý trị liệu, quản trị dịch vụ y tế, quản trị dịch vụ công, quản trị kinh doanh.

 

Đại học Evansville (University of Evansville) là trường tư thục, được thành lập năm 1854 tại Evansville, Indiana. Hiện tại, trường có hơn 2,600 sinh viên theo học chương trình cử nhân, thạc sỹ, liên kết. Tất cả các khóa học đều được tổ chức giàng dạy thông qua trường quản trị kinh doanh, cao đẳng giáo dục & khoa học y tế, cao đẳng kỹ thuật & khoa học máy tính, cao đẳng nghệ thuật & khoa học. Chương trình cao học đào tạo trong lĩnh vực khoa học máy tính & kỹ thuật, vật lý trị liệu, quản trị dịch vụ y tế, quản trị dịch vụ công, quản trị kinh doanh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Evansville

Location: University of Evansville, Lincoln Avenue, Evansville, IN, USAPhone: +1 812-488-2000
Website: https://www.evansville.edu/
Distance: 0 km