fbpx
Đại học Detroit (University of Detroit) thành lập năm 1877 và Cao đẳng Mercy Mercy College ở Detroit (thành lập năm 1941), hợp nhất thành trường Detroit Mercy vào năm 1990 (University of Detroit Mercy). Nằm tại Detroit, Michigan, trường đào tạo hệ đại học, sau đại học và chuyên ngành. Hiện có khoảng 5,600 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Detroit Mercy bao gồm nhiều trường cao đẳng và trường học: Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Khoa học, Chuyên môn Y tế, Nghệ thuật tự do và giáo dục, Kiến trúc, Nha khoa, điều dưỡng; và Luật.

 

Đại học Detroit (University of Detroit) thành lập năm 1877 và Cao đẳng Mercy Mercy College ở Detroit (thành lập năm 1941), hợp nhất thành trường Detroit Mercy vào năm 1990 (University of Detroit Mercy). Nằm tại Detroit, Michigan, trường đào tạo hệ đại học, sau đại học và chuyên ngành. Hiện có khoảng 5,600 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Detroit Mercy bao gồm nhiều trường cao đẳng và trường học: Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Khoa học, Chuyên môn Y tế, Nghệ thuật tự do và giáo dục, Kiến trúc, Nha khoa, điều dưỡng; và Luật.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

College For Creative Studies

Location: College For Creative Studies, East Kirby Street, Detroit, MI, USAPhone: +1 313-664-7400
Website: http://www.collegeforcreativestudies.edu/
Distance: 8.51 km

University of Detroit Mercy

Location: University of Detroit Mercy, West McNichols Road, Detroit, MI, USAPhone: +1 313-993-1245
Website: http://udmercy.edu/
Distance: 0 km

Wayne State University

Location: Wayne State University, West Warren Avenue, Detroit, MI, USAPhone: +1 313-577-2424
Website: http://wayne.edu/
Distance: 8.47 km