fbpx

Được thành lập năm 1743, đại học Delaware (University of Delaware) là học viện tư thục, được nhà nước hỗ trợ. Đây là trường công nghệ tiên tiến, nghiên cứu chuyên sâu. Đại học Delaware tổ chức đào tạo trong một loạt các lĩnh vực bao gồm 4 chương trình liên kết, 130 khóa học cử nhân, 110 chương trình thạc sỹ, 43 khóa học tiến sỹ. Học viện giảng dạy thông qua 7 trường cao đẳng, hợp tác với 50 trung tâm nghiên cứu. Trường có gần 16,000 sinh viên đại học; 3,500 học viên cao học; 1,000 sinh viên chuyên ngành và nghiên cứu thường xuyên trên toàn nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Khuôn viên chính tọa lạc tại Newark, Delaware, Hoa Kỳ.

Được thành lập năm 1743, đại học Delaware (University of Delaware) là học viện tư thục, được nhà nước hỗ trợ. Đây là trường công nghệ tiên tiến, nghiên cứu chuyên sâu. Đại học Delaware tổ chức đào tạo trong một loạt các lĩnh vực bao gồm 4 chương trình liên kết, 130 khóa học cử nhân, 110 chương trình thạc sỹ, 43 khóa học tiến sỹ. Học viện giảng dạy thông qua 7 trường cao đẳng, hợp tác với 50 trung tâm nghiên cứu. Trường có gần 16,000 sinh viên đại học; 3,500 học viên cao học; 1,000 sinh viên chuyên ngành và nghiên cứu thường xuyên trên toàn nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Khuôn viên chính tọa lạc tại Newark, Delaware, Hoa Kỳ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Goldey-Beacom College

Location: Goldey-Beacom College, Limestone Road, Wilmington, DE, USAPhone: +1 302-998-8814
Website: http://www.gbc.edu/
Distance: 8.79 km

University of Delaware

Location: University of Delaware, Newark, DE, USAPhone: +1 302-831-2792
Website: http://www.udel.edu/
Distance: 0 km