fbpx

Thông tin chung

Đại học Dallas (University of Dallas) là trường nghệ thuật tự do Công giáo, tư thục, được thành lập năm 1956 tại Irving, Texas. Học viện có gần 3,000 sinh viên cử nhân & cao học. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cấp trong các chuyên ngành như thần học, văn học, tâm lý học, kinh tế, nghiên cứu quản lý, lịch sử, toán, chính trị, vật lý, tiếng Đức, tiếng Ý v.v. Tất cả chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua cao đẳng nghệ thuật tự do Constantin, cao đẳng kinh doanh, trường mục sư, trường nghệ thuật tự do hệ cao học Braniff

Thông tin chung

Đại học Dallas (University of Dallas) là trường nghệ thuật tự do Công giáo, tư thục, được thành lập năm 1956 tại Irving, Texas. Học viện có gần 3,000 sinh viên cử nhân & cao học. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cấp trong các chuyên ngành như thần học, văn học, tâm lý học, kinh tế, nghiên cứu quản lý, lịch sử, toán, chính trị, vật lý, tiếng Đức, tiếng Ý v.v. Tất cả chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua cao đẳng nghệ thuật tự do Constantin, cao đẳng kinh doanh, trường mục sư, trường nghệ thuật tự do hệ cao học Braniff

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Texas Southwestern Medical Center At Dallas

Location: 5323 Harry Hines Blvd, Dallas, Texas 75390, USAPhone: +1 214-648-3111
Website: http://www.utsouthwestern.edu/
Distance: 8.69 km

University of Dallas

Location: University of Dallas, East Northgate Drive, Irving, TX, USAPhone: 972.721.5000
Website: https://udallas.edu/
Distance: 0 km