fbpx

Trường Đại Học Cyprus được thành lập năm 1989 và là trường đại học nghiên cứu. Trường có 8 khoa, 22 ngành với khoảng 7.000 sinh viên. Các chương trình Văn học Anh, Ngôn ngữ học, Văn học Mỹ, Nghiên cứu Văn hóa và Giới, và các chương trình Cao học TEFL, Lý thuyết và Ứng dụng Ngôn ngữ và Văn học Anh và Nghiên cứu Đối chiếu Văn hóa đều được giảng dạy bằng tiếng Anh

Trường Đại Học Cyprus được thành lập năm 1989 và là trường đại học nghiên cứu. Trường có 8 khoa, 22 ngành với khoảng 7.000 sinh viên. Các chương trình Văn học Anh, Ngôn ngữ học, Văn học Mỹ, Nghiên cứu Văn hóa và Giới, và các chương trình Cao học TEFL, Lý thuyết và Ứng dụng Ngôn ngữ và Văn học Anh và Nghiên cứu Đối chiếu Văn hóa đều được giảng dạy bằng tiếng Anh

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Cyprus

Location: University of Cyprus, Kallipoleos, Nicosia, CyprusPhone: +357 22 894000
Website: http://www.ucy.ac.cy/
Distance: 0 km