fbpx
Đại học Cumbria (University of Cumbria) được thành lập vào ngày 1/7/2007 từ sự hợp nhất của cao đẳng St Martins, học viện nghệ thuật Cumbria, các cơ sở Cumbria thuộc đại học trung ương Lancashire. Học viện có 6 cơ sở trên khắp nước Anh, tọa lạc tại Carlisle, Newton Rigg, Penrith, Ambleside, Lancaster, London. Hiện nay, trường có 15,000 sinh viên theo học chương trình cử nhân, nghiên cứu sinh, cao học, khóa học ngắn hạn. Những khoa trực thuộc đại học Cumbria bao gồm kế toán & tài chính, kinh doanh, doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực, luật, quản lý chuỗi cung ứng & hậu cần, marketing, quản lý, MBA, tâm lý học.

 

Đại học Cumbria (University of Cumbria) được thành lập vào ngày 1/7/2007 từ sự hợp nhất của cao đẳng St Martins, học viện nghệ thuật Cumbria, các cơ sở Cumbria thuộc đại học trung ương Lancashire. Học viện có 6 cơ sở trên khắp nước Anh, tọa lạc tại Carlisle, Newton Rigg, Penrith, Ambleside, Lancaster, London. Hiện nay, trường có 15,000 sinh viên theo học chương trình cử nhân, nghiên cứu sinh, cao học, khóa học ngắn hạn. Những khoa trực thuộc đại học Cumbria bao gồm kế toán & tài chính, kinh doanh, doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực, luật, quản lý chuỗi cung ứng & hậu cần, marketing, quản lý, MBA, tâm lý học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Cumbria

Location: University of Cumbria, Fusehill Street, Carlisle, Vương Quốc AnhPhone: +44 1228 616234
Website: http://www.cumbria.ac.uk/contact/
Distance: 0 km