fbpx

Đại Học Copenhagen là trường đại học và trung tâm nghiên cứu lớn nhất Đan Mạch với hơn 40.000 sinh viên theo học. Trường có hơn 200 chương trình học ở hàng loạt các lĩnh vực, bao gồm Nhân văn, Khoa học Y tế, Thần học, Khoa học Y Dược, Luật, Khoa học Đời sống, Khoa học Xã hội và Khoa học.

Đại Học Copenhagen là trường đại học và trung tâm nghiên cứu lớn nhất Đan Mạch với hơn 40.000 sinh viên theo học. Trường có hơn 200 chương trình học ở hàng loạt các lĩnh vực, bao gồm Nhân văn, Khoa học Y tế, Thần học, Khoa học Y Dược, Luật, Khoa học Đời sống, Khoa học Xã hội và Khoa học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Copenhagen Business School

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads, Frederiksberg, DenmarkPhone: +45 38 15 38 15
Website: https://www.cbs.dk/
Distance: 2.68 km

University of Copenhagen

Location: University of Copenhagen, Nørregade, Copenhagen, DenmarkPhone: +45 35 32 26 26
Website: http://www.ku.dk/
Distance: 0 km