fbpx

Đại học Connecticut (University of Connecticut) là trường công lập, được thành lập năm 1881 tại Storrs, Connecticut. Trường có những cơ sở ở Avery Point, Greater Hartford, Stamford, Torrington, Waterbury với 29,383 sinh viên theo học. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cấp thông qua các trường/cao đẳng: khoa học & nghệ thuật tự do, tài nguyên thiên nhiên & nông nghiệp, sư phạm, y tế, điều dưỡng, kinh doanh, nha khoa, kỹ thuật, nông nghiệp, nghiên cứu gia đình, công tác xã hội.

Đại học Connecticut (University of Connecticut) là trường công lập, được thành lập năm 1881 tại Storrs, Connecticut. Trường có những cơ sở ở Avery Point, Greater Hartford, Stamford, Torrington, Waterbury với 29,383 sinh viên theo học. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cấp thông qua các trường/cao đẳng: khoa học & nghệ thuật tự do, tài nguyên thiên nhiên & nông nghiệp, sư phạm, y tế, điều dưỡng, kinh doanh, nha khoa, kỹ thuật, nông nghiệp, nghiên cứu gia đình, công tác xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/