fbpx

Thông tin chung

Đại học Colorado (University of Colorado) mở rộng chi nhánh ở Denver vào năm 1912. Trường tọa lạc ở trung tâm thành phố tại Speer Boulevard và Auraria Parkway; cơ sở y khoa Anschutz tại Aurora. Đại học Colorado Cơ sở Denver và trung tâm khoa học y tế có khoảng 15,000 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Colorado cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên thông qua các trường khác nhau: nha khoa, y khoa, điều dưỡng, dược, trường cao học.

Thông tin chung

Đại học Colorado (University of Colorado) mở rộng chi nhánh ở Denver vào năm 1912. Trường tọa lạc ở trung tâm thành phố tại Speer Boulevard và Auraria Parkway; cơ sở y khoa Anschutz tại Aurora. Đại học Colorado Cơ sở Denver và trung tâm khoa học y tế có khoảng 15,000 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Colorado cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên thông qua các trường khác nhau: nha khoa, y khoa, điều dưỡng, dược, trường cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Metropolitan State College of Denver

Location: Metropolitan State College of Denver, Auraria Parkway, Denver, CO, USAPhone: +1 303-556-5740
Website: https://msudenver.edu/
Distance: 0.5 km

University of Denver

Location: University of Denver, South University Boulevard, Denver, CO, USAPhone: +1 303-871-2000
Website: https://www.du.edu/
Distance: 8.51 km

E-Careers

Location: Sound Advice Careers, South Steele Street, Cherry Creek, Denver, Colorado, Hoa KỳPhone: + 61 284 172 2233
Website: https://www.e-careers.com.au/
Distance: 5.69 km