fbpx

Đại Học Coimbra (University of Coimbra) là cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu hàng đầu nằm tại Bồ Đào Nha với hơn 700 năm kinh nghiệm. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình học thuộc 12 đơn vị nghiên cứu và giáo dục, gồm các lĩnh vực như Nghệ thuật và Nhân văn, Luật, Y, Dược, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục Thể chất, Khoa học Hạt nhân và Khoa học Thể thao

Đại Học Coimbra (University of Coimbra) là cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu hàng đầu nằm tại Bồ Đào Nha với hơn 700 năm kinh nghiệm. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình học thuộc 12 đơn vị nghiên cứu và giáo dục, gồm các lĩnh vực như Nghệ thuật và Nhân văn, Luật, Y, Dược, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục Thể chất, Khoa học Hạt nhân và Khoa học Thể thao

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Coimbra

Location: University of Coimbra, Coimbra, PortugalPhone: +351 239 859 900
Website: http://www.uc.pt/
Distance: 0 km