fbpx

University of Chicago Booth School of Business – Asia Campus

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0
Trường Sau đại học của Đại học Chicago được thành lập vào năm 1898. Cách làm việc nghiêm túc theo ngành để đào tạo kinh doanh giúp đào tạo sinh viên thành các nhà lãnh đạo đáng kính, tự tin, hiệu quả sẵn sàng đối mặt với những thách thức cam go nhất. Cơ sở tại Singapore của trường nằm trên Đường Penang. Các khóa học được tổ chức bao gồm MBA buổi tối, MBA dành cho quản lý, Tiến sỹ liên kết ngành Kinh doanh/JD, Tiến sỹ ngành Kinh tế tài chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ Kinh doanh – Kế toán, Toán kinh tế và Thống kê, Kinh tế, Tài chính và Khoa học/Hoạt động quản lý.

 

Trường Sau đại học của Đại học Chicago được thành lập vào năm 1898. Cách làm việc nghiêm túc theo ngành để đào tạo kinh doanh giúp đào tạo sinh viên thành các nhà lãnh đạo đáng kính, tự tin, hiệu quả sẵn sàng đối mặt với những thách thức cam go nhất. Cơ sở tại Singapore của trường nằm trên Đường Penang. Các khóa học được tổ chức bao gồm MBA buổi tối, MBA dành cho quản lý, Tiến sỹ liên kết ngành Kinh doanh/JD, Tiến sỹ ngành Kinh tế tài chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ Kinh doanh – Kế toán, Toán kinh tế và Thống kê, Kinh tế, Tài chính và Khoa học/Hoạt động quản lý.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 2.64 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 2.85 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 6.56 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 3.23 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 6.15 km