fbpx

Trường đại học trung ương Oklahoma (University of Central Oklahoma) là trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1890. Trường tọa lạc tại Edmond, Oklahoma và hiện tại có khoảng 16,000 sinh viên theo học. Đại học trung ương Oklahoma cấp bằng cử nhân và thạc sỹ cũng như các chương trình dự bị chuyên ngành thông qua cao đẳng nghệ thuật, thiết kế và truyền hình, cao đẳng quản trị kinh doanh, cao đẳng nghệ thuật tự do, cao đẳng sư phạm và nghiên cứu chuyên môn, cao đẳng khoa học và toán học, cao đẳng tổng hợp Jackson.

 

Trường đại học trung ương Oklahoma (University of Central Oklahoma) là trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1890. Trường tọa lạc tại Edmond, Oklahoma và hiện tại có khoảng 16,000 sinh viên theo học. Đại học trung ương Oklahoma cấp bằng cử nhân và thạc sỹ cũng như các chương trình dự bị chuyên ngành thông qua cao đẳng nghệ thuật, thiết kế và truyền hình, cao đẳng quản trị kinh doanh, cao đẳng nghệ thuật tự do, cao đẳng sư phạm và nghiên cứu chuyên môn, cao đẳng khoa học và toán học, cao đẳng tổng hợp Jackson.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Central Oklahoma

Location: University of Central Oklahoma, North University Drive, Edmond, OK, USAPhone: +1 405-974-2000
Website: http://www.uco.edu/
Distance: 0 km