fbpx
Đại học trung tâm Arkansas (University of Central Arkansas) là một trường công lập được thành lập năm 1907 tại Conway, Arkansas. Trường hiện có 13,000 sinh viên theo học. Đại học trung tâm Arkansas gồm các trường: Cao đẳng Mỹ thuật và Truyền thông, Đại học Khoa học tự nhiên và toán học, Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Y tế và Khoa học hành vi, Cao đẳng nghệ thuật tự do. Kết thúc khóa học, trường cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và bằng liên kết trong các lĩnh vực khoa học, quản lý, truyền thông và khoa học Y tế.

 

Đại học trung tâm Arkansas (University of Central Arkansas) là một trường công lập được thành lập năm 1907 tại Conway, Arkansas. Trường hiện có 13,000 sinh viên theo học. Đại học trung tâm Arkansas gồm các trường: Cao đẳng Mỹ thuật và Truyền thông, Đại học Khoa học tự nhiên và toán học, Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Y tế và Khoa học hành vi, Cao đẳng nghệ thuật tự do. Kết thúc khóa học, trường cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và bằng liên kết trong các lĩnh vực khoa học, quản lý, truyền thông và khoa học Y tế.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Central Arkansas

Location: University of Central Arkansas, Donaghey Avenue, Conway, AR, USAPhone: +1 501-450-5000
Website: http://www.uca.edu/
Distance: 0 km