fbpx

Đại Học Cape Town (University of Cape Town – UCT), được thành lập năm 1829, nằm ở Nam Phi là ngôi nhà chung của sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Các chương trình học của trường thuộc sáu lĩnh vực bao gồm, Thương mại, Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nhân văn, Luật, Khoa học, và Kinh doanh. Trường UCT là đối tác của nhiều học viện quốc tế trên toàn cầu.

Đại Học Cape Town (University of Cape Town – UCT), được thành lập năm 1829, nằm ở Nam Phi là ngôi nhà chung của sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Các chương trình học của trường thuộc sáu lĩnh vực bao gồm, Thương mại, Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nhân văn, Luật, Khoa học, và Kinh doanh. Trường UCT là đối tác của nhiều học viện quốc tế trên toàn cầu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Cape Town

Location: University of Cape Town, Rondebosch, Cape Town, South AfricaPhone: +27 21 650 9111
Website: https://www.uct.ac.za/
Distance: 0 km