fbpx

Cao đẳng đại học Canberra cung cấp các chương trình cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Các chương trình này giúp sinh viên không đủ điều kiện để vào trực tiếp học tại trường Đại học Canberra. Các chương trình học cho sinh viên quốc tế bao gồm ELICOS (Tiếng Anh), các chương trình lấy Văn bằng Truyền thông, Kinh doanh, Nghiên cứu Quốc tế và Công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành chương trình văn bằng sinh viên sẽ được đảm bảo một năm tín chỉ cho một khóa học cử nhân liên quan. Sinh viên tại cao đẳng UC có thể tiếp cận các cơ sở nghiên cứu như các sinh viên tại Đại học Canberra.

Cao đẳng đại học Canberra cung cấp các chương trình cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Các chương trình này giúp sinh viên không đủ điều kiện để vào trực tiếp học tại trường Đại học Canberra. Các chương trình học cho sinh viên quốc tế bao gồm ELICOS (Tiếng Anh), các chương trình lấy Văn bằng Truyền thông, Kinh doanh, Nghiên cứu Quốc tế và Công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành chương trình văn bằng sinh viên sẽ được đảm bảo một năm tín chỉ cho một khóa học cử nhân liên quan. Sinh viên tại cao đẳng UC có thể tiếp cận các cơ sở nghiên cứu như các sinh viên tại Đại học Canberra.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy (UNSW Canberra) - UNSW@ADFA

Location: University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy (UNSW Canberra), Northcott Drive, Campbell Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6268 6000
Website: http://www.unsw.adfa.edu.au/
Distance: 9.51 km

Australian Institute of Family Counselling

Location: Australian Institute of Family Counselling, Hoskins Street, Mitchell Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 1300 721 397
Website: http://www.aifc.com.au/
Distance: 6.05 km

ANU College

Location: ANU College, The Australian National University, Daley Road, Acton Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6125 6688
Website: http://bit.ly/2grmKac
Distance: 5.1 km

University of Canberra College

Location: University of Canberra College (UC College), University Ave, Can-be-ra Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6201 2961
Website: http://www.canberra.edu.au/uc-college
Distance: 0 km

Academy of Interactive Entertainment

Location: Academy of Interactive Entertainment, Phillip Avenue, Watson Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6162 5139
Website: http://aieonline.edu.au/
Distance: 6 km

Canberra Institute of Technology

Location: Canberra Institute of Technology, Constitution Avenue, Reid Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6207 3188
Website: http://cit.edu.au/
Distance: 7.16 km